Česta pitanja PDF Print


PEĆI I TERMO PEĆI NA PELET

Koja je razlika između peći na pelet za topli zrak i termo peći za centralno grijanje?
Peć za grijanje toplim zrakom svu svoju snagu usmjerava na izmjenjivač toplog zraka kroz koji ga ventilator ispuhuje u prostor, dok termo peć ovisno o modelu zagrijava preko izmjenjivača toplu vodu, a može i ispuhivati topli zrak u prostor.

Koji tip peći odabrati, za grijanje toplim zrakom ili termo peć?
S obzirom na koncepciju stambenog prostora, njegovu površinu odabiremo potrebnu snagu peći i model, za grijanje toplim zrakom i za centralno grijanje, potreban preduvjet peći za centralno grijanje je da su instalirana grijača tijela.

Da li peć za centralno grijanje može raditi bez grijačih tijela?
Ne! Rad peći je moguć isključivo uz pred instaliran sustav centralnog grijanja.

Koja snaga peći za topli zrak mi je potrebna za moju površinu?
S obzirom na snagu peći ona zadovoljava slijedeće navedene površine, no treba uzeti u obzir i samu koncepciju objekta, lokaciju ugradnje, te izolaciju. Također navedene snage se odnose za prostore visine 2,5-2,7 metara;
Peći za grijanje toplim zrakom: 6-7kW = 60m2, 8-9kW = 80m2, 10-12kW = 100m2

Koja snaga termo peći za centralno grijanje mi je potrebna za moju površinu?
S obzirom na snagu peći ona zadovoljava slijedeće navedene površine, no treba uzeti u obzir samu koncepciju objekta, lokaciju ugradnje, te izolaciju. Također navedene snage se odnose za prostore visine 2,5-2,7 metara;
Termo peći za centralno grijanje: 14kW = do 100m2, 18kW = do 130m2, 22-24kW =  do 160m2
Navedene površine mogu biti i veće u koliko se sustav kvalitetno konstruira te uz korištenje akumulacijskih spremnika i miješajućih ventila.

Da li termo peć za centralno grijanje mogu koristiti za podno grijanje?
Ako se koristi u kombinaciji za podno i radijatorsko grijanje, potrebno je postaviti miješajući ventil za podno grijanje, a u koliko se koristi samo za podno grijanje minimalna temperatura koja se može puštati u pod je 40 st.C

Da li se dimovod peći mora ugraditi u dimnjak ili je moguća fasadna ugradnja?
Dimovod peć se može ugraditi u dimnjak, no nije uvjet. Postoji mogućnost fasadnog priključka u nekoliko opcija ugradnje, o čemu ovisi i cijena. Također je moguća ugradnja vodenog filtera.
Sve navedeno se odnosi kako za peći na topli zrak tako i za termo peći za centralno grijanje, s obzirom da su svi modeli opremljeni ventilatorom za izbacivanje dimnih plinova.

Da li se dimovod može spojiti direktno u dimnjak na visini izlaza iz peći na pelet?
Da, moguće ga je direktno spojiti u dimnjak, no uz uvjet da dimnjak ima vratašca i mogućnost čišćenja dimnjaka od pepelne prašine peleta. U koliko to dimnjak ne ispunjava obavezno je korištenje standardnog dimovodnog kompleta koji se satoji od T-komada, kondenzacione posude s čepom, cijevi, koljena, adaptera za priključak u dimnjak ili fasadni proboj i silikonskih visoko temperaturnih brtvi. Sve navedeno neophodno je za pravilan rad peći te ujedno predstavlja sigurnosni dio sustava peći u slučaju nestanka struje i sl.

Zašto je potrebno vršiti servis i kada?
Ovisno o modelu peći servis se vrši nakon određenog broja sati rada.
Na pećima za topli zrak to je najčešće 900-1000 sati rada, a na termo pećima 1200-1600 sati rada ovisno o postavkama tvornice i koncepciji ložišta a i samom učinku peći. Kada se na displayu prikaže poruka serv potrebno je pozvati servisnu službu da u narednih 50-100 sati rada obavi servis na peći, iz razloga što je to predviđeno vrijeme kada se polako zapunjavaju pepelom kanali za protok zraka u ložištu te peć počinje otežano i sve lošije radi a samim time smanjuje svoj učinak grijanja.
Vršenjem redovnog servisa osiguravate sebi nesmetan i siguran rad vaše peći, a ujedno imate i produženo tekuće jamstvo.

Da li mogu sam obaviti servis na peći?
Vršenje servisa potrebno je prepustiti za to osposobljenoj i ovlaštenoj osobi-serviseru iz razloga što je on upoznat s radom svih komponenti i jedini je sposoban kvalitetno izvršiti servis na njima.
U iznimnim slučajevima dopušta se vršenje servisa strankama koje posjeduju određeno tehničko predznanje, sposobnost i želju za istim, te je za takve korisnike neophodno da pročitaju upute za obavljanje servisa na pećima za topli zrak prije pristupanja servisu i kontaktiraju servisnu službu za sva pitanja i nedoumice.
Servisna služba skida sa sebe svaku odgovornost za nestručno obavljen servis, kao i za eventualne posljedice pri daljnjem radu peći zbog nestručno obavljenom servisu.
Servis na termo pećima za centralno grijanje nije dopušten od strane korisnika, već ga može izvršiti samo ovlašteni serviser, jer u suprotnom korisnik gumi automatski jamstvo.
Korisnik peći može pridržavanjem uputa za korištenje i redovno održavanje uvelike pridonijeti lakšem periodičkom servisu peći nakon odrađenog servisnog intervala. Također uz pravilnu upotrebu i održavanje, korisniku se može produžiti jamstvo po obavljenom servisu.

Kolika je cijena servisa peći?
Cijena servisa ovisi o tome da li se radi o peći za topli zrak ili o termo peći za centralno grijanje.
Cijena servisa peći za topli zrak je od 350,00 kn + pdv, silikonske brtve  u dimovodnim cijevima je po procijeni servisera i njihovoj dotrajalosti tj. izloženosti visokim  temperaturama potrebno zamijeniti, a cijena silikonske zamjenske brtve je 25,00 kn.
Cijena servisa termo peći za centralno grijanje iznosi 500,00 kn + pdv, te se također primjenjuje zamjena silikonskih brtvi po potrebi.
Redovan servis na peći uključuje; rastavljanje vanjske obloge peći, rastavljanje i čišćenje ventilatora i komore ventilatora za dimne plinove, rastavljanje unutarnje obloge ložišta te čišćenje zračnih dimovodnih kanala i komora, čišćenje izmjenjivača za zrak, odnosno na termo peći izmjenjivača za vodu, rastavljanje i čišćenje dimovodnih cijevi te po potrebi zamjenu silikonskih brtvi, poništavanje servisne poruke i parcijalnih radnih sati, provjera parametara rada te ocjena općeg stanja peći kao preduvjet za produženje jamstva.
Svi ostali radovi koji nisu obuhvaćeni redovnim servisom, a tiču se; zamjene brtvenih pletenica na posudi za pepel, zamjeni unutarnje i vanjske brtvene pletenice na vratima ložišta, zamjena stakla zbog neodržavanja, te zamjena svih ostalih neispravnih komponenti peći, a koje imaju za posljedicu nestručno korištene i neodržavanje POSEBNO SE NAPLAĆUJU prema važećem cjeniku rezervnih dijelova i dijelova za održavanje peći.
Na sve navedeno naplaćuje se putni trošak i to za područje Zagrebačke županije 100,00kn + pdv fiksno, a za ostala mjesta obračunava se 3,50kn/km +pdv.

Za otoke se dodatno naplaćuje trošak trajekta ovisno o udaljenosti i vrsti prijevoznog sredstva s kojim se izlazi na teren.

Praksa tvrtke je da se prije sezone grijanja kontaktira sve strane na udaljenim lokacijama i otocima  i obavijesti o vršenju servisa na njihovom području kako bi se svima smanjio iznos za putni trošak.

Da li mogu koristiti peć kada se pojavi poruka serv?
Da, peć se može koristiti do dolaska servisera kao i obično.

Što ako peć koristim povremeno te se poruka servisa prikazuje svake dvije godine?
Servis se vrši po proteku sati rada, te iznimno u slučaju korištenja lošeg peleta i povremenog korištenja iste preporuča se izvršiti kontrolni servis jednom godišnje, kao i generalno čišćenje nakon sezone grijanja kako bi peć i dalje nesmetano radila.

Čuje se čudan zvuk i zujanje ventilatora za ispuh toplog zraka?
Budući da se ventilator nalazi u unutarnjem dijelu peći prilikom dodavanja peleta u spremnik postoji vjerojatnost da iz vreće izlazi dio peletne prašine te dolazi u doticaj s ležajem i motorom ventilatora za topli zrak, te se ujedno na ležaju i statoru / rotoru motora taloži prljavština, nakon nekog vremena motor počinje stvarati neugodne zvukove, također isto je moguće zbog povećane količine prašine u samom objektu, dlaka kućnih ljubimaca i sl.. U koliko se to dogodi potrebno je pozvati servisnu službu da izvrši rastavljanje i čišćenje istog.

Peć ubacuje previše peleta u ložišnu košaricu za sagorijevanje?
Nekoliko je mogućih razloga za to;
-    različit sastav peleta i njegovo sagorijevanje, u tom slučaju je potrebno podesiti parametre rada ventilatora za dimne plinove te unosa peleta ( nakon podešavanja preporuča se koristiti pelet istog dobavljača, u suprotnom potrebno je ponovno podešavati isto)
-    bliži se servisni interval i kanali za protok zraka i dima su suženi od naslaga pepela te nije moguće kvalitetno sagorijevanje te se nakon nekoliko sati rada košarica zapunjava nesagorjelim peletima
-    prilikom lošeg održavanja i nepovlačenja poluge za čišćenje izmjenjivača, te čišćenju metalne pločice ispod izmjenivača začepljuju se prolazi za dim i zrak te ventilator ne može kvalitetno izvlačiti dim i zrak iz ložišta te također dolazi do zapunjavanja košarice nesagorjelim peletima.

Peć je programirana za auto. paljenje i gašenje u željenom terminu no ponekad se ne pokrene?
U slučaju da košarica za sagorijevanje peleta nije ispravno umetnuta u sjedište nakon čišćenja peći prilikom paljenja kao i programiranog paljenja može se dogoditi da grijač neće upaliti pelet.

Grijač ne radi te nije moguće upaliti peć?
U slučaju da je grijač u kvaru te je potrebna njegova zamjena u međuvremenu je peć moguće upaliti na slijedeći način; napunimo košaricu za pelet ručno do pola razine, u prostor ispod košarice postavimo kocku za potpalu i potpalimo ju, vratimo košaricu s peletom, zatvorimo vrata i pokrenemo peć na gumbu za paljenje/gašenje, koristimo peć dalje prema standardnim uputama, do dolaska servisera.

Nestalo je el. energije, što učiniti?
U slučaju kada dođe do nestanka el. energije prestaje unos peleta, zaustavlja se ventilator za dimne plinove kao i za topli zrak. Pelet koji se nalazi u ložištu izgorjet će do kraja.
Po povratku el. energije na displayu se pokazuje poruka o nestanku el. energije ( black out ili sl.), u koliko je nestanak trajao duže vrijeme i peć se ohladila po povratku el. energije peć započinej svoju fazu paljenja automatski i vraća se u postavke rada prije nestanka el. energije, a ako je nestanak kraći i peć se nije stigla ohladiti, započinje fazu gašenje, te potom ponovno fazu paljenja.

Da li peć mogu sam ugraditi, kako bi izbjegao cijenu ugradnje i putni trošak dolaska servisera?
U slučaju da korisnik želi sam ugraditi peć za topli zrak, to je dopuštenu uz uvjete i poštivanje određenih pravila, a to su;
- potrebno je da stranka preuzme i detaljno prouči upute za samostalnu ugradnju dimovoda i peći na web  stranici www.metel.hr, te nas kontaktira za sve eventualne nejasnoće i nedoumice
- da stranka ima nekakvo osnovno tehničko znanje o principu rada i sastavljanju peći
- pristanak na plaćanje prijave jamstva i telefonskog puštanja u rad peći u iznosu od 250,00kn + pdv

Termo peć za centralno grijanje nije moguće ugraditi samostalno!

Što ako se dogodi kvar na peći?
U koliko se radi o kvaru jamstvenom roku serviser je dužan u zakonskom roku od 15 dana od prijave kvara ili otkloniti kvar ili zamijeniti peć odgovarajućom zamjenskom, te snosi sve troškove popravka i putne troškove.
U koliko peć nije pod jamstvom sav trošak popravka i putnih troškova pada na teret korisnika.

Koliki je preporučeni pritisak u sustavu kod peći za centralno grijanje?
Preporučeni pritisak je pri hladnoj vodi oko 1,3 bar, a pri temperaturi od 55-60 st.C je 1,8 bar.
Pritisak možemo provjeriti u bilo kojem momentu pritiskom na gumb minus (-) s lijeve strane displaya

Staklo i ložište se jako prlja te je obloženo crnim slojem pepela?
U ovom slučaju dolazi do lošeg sagorijevanja, te je potrebno podesiti parametre rada, loša kvaliteta peleta ili se bliži servisni ineterval.

Čuje se zujanje –lupanje ventilatora za dimne plinove?
Nakon određenog vremenskog perioda rada na lopaticama ventilatora nakuplja se sloj pepela, te to dovodi do debalansa samog ventilatora te se čije neugodan zvuk. Također moguće je da je komora ventilatora puna pepela zbog nedovoljno dobrog čišćenja izmjenjivača i ne povlačenja poluge i pločice za čišćenje istog.
Potrebno je servisirati komponente.

Prikazala se poruka DEP FAIL / HIGH TEMP i peć se ugasila, pri poništavanju greške gumbom za paljenje/gašenje peć ne unosi pelet?
U slučaju bilo kakve anomalije u radu, a konkretno navedene poruke, greška-alarm se poništava pritiskom na gumb za paljenje/gašenje peći, a iznimno dvije greške od kojih je jedna za nedovoljan protok u dimovodu ( DEP Fail) i druga za previsoku temperaturu u spremniku peleta ( HIGH TEMP) potrebno je pritisnuti i resetirati gumbe na stražnjoj strani peći na kojima se nalazi zaštitna kapica.
Pri pojavi ovih poruka – alarma, obavezno kontaktirati servisera kako bi se utvrdio razlog pojave greške.

Kako mogu provjeriti koliko radnih sati peć ima, kako bi planirao servis prije prikaza poruke?
Na modelima peći s tri gumba na diaplayu ( -  +  i gumb za paljenje i gašenje), pritisnemo i držimo gumb -, zatim pritisnemo gumb za paljenje/gašenje, te pustimo oba gumba kada se na displayu pojavi naizmjence poruka ut01 i dayX ( ovisno o kojemu je danu rijeć), zatim pritisnemo gumb za paljenje/gašenje još tri (3) puta dok se na displayu ne pojavi naizmjence poruka ut04 i vrijednost 00, zatim pritisnemo gumb + jednom da se prikaže 01, te zatim gumb za paljenje/gašenje, na displayu se ispisuje parcijalni broj radnih sati (od servisa do servisa).

Na modelima s 6 gumba i termo pećima, pritisnemo gumb SET, četiri (4) puta dok se na displayu ne pojavi poruka ut04 i vrijednost 00, zatim pritisnemo gumb + s lijeve strane na displayu jednom da se prikaže 01, te zatim gumb SET, na displayu se ispisuje parcijalni broj radnih sati (od servisa do servisa).
Za pregled istog na termo peći za centralno grijanje umjesto 01, potrebno je doći do broja 55, te pritisnuti gumb SET kako bi vidjeli parcijalni broj radnih sati.

Da li mogu sam podesiti unos peleta i broj okretaja ventilatora za dimne plinove?
Na termo peći za centralno grijanje je to moguće na slijedeći način;
Pritisnemo gumb SET četiri (4) puta dok se na displayu ne pojavi poruka ut04 a u donjem displayu 00, zatim s gumbom + s lijeve strane displaya  idemo do broja 33, zatim pritisnemo gumb SET, te sad podešavamo unos peleta, prikazuje se poruka PELL, pritiskom na gumb + ili  - na lijevoj strani povećavamo ili smanjujemo unos peleta u % kroz svih 9 snaga rada, vrijednost 0 je tvornička postavka, a moguće je podešavati vrijednosti od 0 prema -9 ili prema +9 ( pomak za 1 označava promjenu od 5%) 45% u – ili 45% u +, kada smo to podesili, još jednim pritiskom na gumb SET prelazimo na podešavanje brzine okretaja ventilatora za dimene plinove, prikazuje se poruka FUMI, njega je također moguće smanjiti ili povećati u omjeru -45% do +45% ovisno o principu ugradnje, 0 predstavlja tvorničku postavku tog parametra.

Na peći za topli zrak je to moguće na slijedeći način;

Sve isto kao i na termo peći osim što se dolazi do ut04 i parmetra b9.


KLIMA UREĐAJI


NAPOMENA

Vrlo važno je naglasiti da je klima uređaj važan dio svakog prostora i treba obratiti pažnju da je to sustav  sastavljen iz dva ili više dijelova, spojenih u jednu cjelinu uz pomoć rashladne i elektro instalacije. Instalaciju treba da izvršiti od straneza to osposobljene osobe/montažera, koji će voditi računa o svim aspektima i mogućim problemima i rješavanjima istih. Isto tako treba znati da kroz unutarnju i vanjsku jedinicu prolazi velika količina zraka (sa njim i prašina i druge nečistoće), te je potrebno redovno čistiti filtere, kao i obavljati redovne i izvanredne servisne preglede s pomoću kojih je moguće također pravodobno otkloniti eventualne nepravilnosti u radu samog uređaja, a koje bi mogle dovesti do većeg kvara .

Koji klima uređaj je potreban za moj prostor?

Važno je napomenuti da je svaki prostor specifičan za sebe, i na osnovu poznavanja određenih podataka moguće je utvrditi koji je klima uređaj odgovarajući. Prije svega neophodno je utvrditi: kvadraturu prostora, površinu u m3, broj grijačih tijela, staklene površine, izolaciju vanjskih zidova, broj osoba u prostoriji, geografsku stranu svijeta, itd, da bi se na osnovu ovih elemenata izračunala potrebna energija za klimatizaciju. Slijedeći korak je određivanje funkcija klima uređaja: hlađenje, dogrijavanje, odvlaživanje, provjetravanje, ionizacija, filtriranje, djelomična izmjena zraka, dodatni grijači za uspješnije grijanje, različiti senzori, i sl. Kada sve ovo informacije uzmemo u obzir, u mogućnosti smo Vam dati  odgovor na gore postavljeno pitanje.

Što je to klima uređaj od 12.000 BTU-a?

Popularna "dvanaestica" je klima uređaj od 12.000 Btu/h, odnosno od ~3.500 W, koji predstavlja najčešće prodavani model. Da bi izbjegli zabune koje nastaju pogrešnom interpretacijom tehničkih podataka, opisat ćemo osnovne karakteristike ovog modela: Ovaj uređaj daje energiju od 3.500 W prilikom hlađenja, pri čemu troši ~1.200 W električne energije. Tokom svog rada, u mogućnosti je izbaciti  izbaci približno 1.3 l/h kondenzirane vode sa kapacitetom protoka zraka od ~500 m3/h pri maksimalnoj brzini ventilatora. Ovaj uređaj je predviđen za klimatizaciju cca. 35-40 m2 stambenog prostora, bazirano na standardnim elementima, kao što su izolacija, grijača tijela, staklene površine, broj ljudi i sl.   U slučaju da je prostor: potkrovlje, ured, market s rashladnim vitrinama i škrinjama, i sl. efikasnost uređaja se smanjuje, odnosno energija od 3.500W nije dovoljna da bi se postigli željeni rezultati. Informacije koje najčešće zbunjuju potencijalne kupce su da 3,5kW može  pokriti 50 i više kvadrata bilo kojeg prostora (ne uzevši u obzir osnovne elemente za izračun) što je posljedica nestručne interpretacije čiji efekat na kraju može biti: nedovoljna efektivna snaga uređaja, česti kvarovi, smanjivanje roka trajanja uređaja, kvarovi na motoru (kompresoru) i sl.

Kako izabrati pravi klima uređaj?

Prije odabira pravog klima uređaja za vaš prostor, važno je prethodno se konzultirati sa stručnim osobama koji će uzeti u obzir sve tehničke elemente prostora.

Na što treba obratiti pažnju kod kupnje klima uređaja?

Postoje nekoliko elemenata na koje treba obratiti pažnju prilikom kupnje klima uređaja:

1. Kakav uređaj se kupuje - tko je proizvođač, koji kompresor i elektronika su ugrađeni?

2. Kolika i KAKVA je garancija - u slučaju kvara, u kojem vremenskom periodu će kvar biti otklonjen?

3. Tko ugrađuje uređaj - da li stručno osposobljene osobe dolaze ugraditi klima uređaj?

4. Kako izgleda ugradnja - da li će se koristiti zaštitni kanali, kvalitetna crijeva za odvod kondenzirane vode, silikon i sl. da bi se postigao estetski izgled?

5. Što u slučaju da ne budete zadovoljni ugradnjom - tko snosi troškove?

6. Da li je podržan servis i rezervni dijelovi - tko će vam redovno održavati klima uređaj?


Što je godišnji servis i zašto se naplaćuje?

Godišnji servis je pojam koji često dovodi do zabune u vezi garancije. Ako želite višegodišnju garanciju, potrebno je uređaj periodično pregledati da bi se otklonili neki potencijalni problemi koji se javljaju u toku rada uređaja. Potrebno je isprati i dezinficirati odvodnu posudu, isparivač, očistiti kondenzator vanjske jedinice, prekontrolirati prtisak i količinu rashladnog sredstva, pregledati elektroinstalacije i dr. Kao ni kod automobila, takvi servisi nisu uključeni u cijenu samog uređaja, nego se naknadno naplaćuju. Naša preporuka je da se servisi obavljaju dva puta godišnje (prije sezone hlađenja i sezone dogrijavanja), ali i češće odnosno rijeđe, u zavisnosti u kakvim uvjetima uređaj radi.

 

Što spada u kvalitetan servis klima uređaja?

 • unutrašnja jedinica
 • rastavljanje elemenata unutrašnje jedinice i njihovo pranje (uključujući filtere)
 • pranje isparivača specijalnim sredstvima za skidanje nečistoća
 • dezinfekcija kondenzacijske posude i isprivača antibakterijskim sredstvom
 • ispiranje odvoda specijalnim sredstvom za odvode
 • kontrola temperature ispuha i količine rashladnog sredstva
 • Vanjska jedinica
 • čišćenje kondenzatora specijalnim sredstvima ili barem njegovo ispuhivanje komprimiranim zrakom
 • pranje kućišta
 • kontrola zategnutosti vijaka
 • kontrola količine i pritiska rashladnog sredstva
 • po potrebi rastaviti unutrašnju jedinicu da bi se došlo do ventilatora i njegovo čišćenje
 • nanijeti mirisno sredstvo da bi se otklonio neugodan miris vlage i sl.
 • zamijeniti baterije daljinskog upravljača i uskladiti točnost sata
 • izmjeriti napon napajanja i struju kompresora
 • otkloniti eventualne tragove korozije na vanjskim nosačima, bojom ili cinkom u spreju.
 • ukoliko je odvodno crijevo odvojeno od kućišta i predstavlja problem curenja vode, isto učvrstiti i po potrebi zamijeniti novim
 • druge sitne popravke

* primjer klima uređaja na kojemu je potrebno izvršiti godišnji / veliki servis

sl. 1 i 2. posuda za skupljanje i odvod kondenzata unutarnje jedinice  sl. 3. isparivač unutarnje jedinice

  Free joomla templates